Day: August 23, 2019

กำไลปี่เซียะ ใส่ข้างไหน

ปี่เซียะ ใส่ข้างไหนดี, สร้อยข้อมือปี่เซียะ ใส่ข้างไหนดี?ปี่เซียะ ใส่ข้างไหนดี, สร้อยข้อมือปี่เซียะ ใส่ข้างไหนดี?

สร้อยข้อมือปี่เซียะ ใส่ข้างไหนดี ตอบ : ข้างซ้าย ครับผม สร้อยข้อมือปี่เซียะ ใส่ข้างไหนดี ผมเองในฐานะเป็นแอดมินของเว็บไซต์แห่งนี้ และเป็นผู้ที่ใส่สร้อยข้อมือปี่เซียะเป็นประจำ แทบจะทุกวันก็ว่าได้…จึงขอตอบตามความเห็นส่วนตัวครับ…   สร้อยข้อมือปี่เซียะ แนะนำให้ใส่ข้างซ้ายครับผม… เหตุผลเพราะว่า อยาก “ให้คำนึงถึงความเหมาะสมเป็นสำคัญ…” มือขวา เราต้องใช้ทำงาน ใช้เขียนหนังสือ ใช้จับเม้าส์คอมพวเตอร์ หยิบจับ นู่น นี่ นั่น อยู่ตลอดเวลา จึงต้องการความคล่องตัวในการทำงานเป็นประเด็นหลักครับ หากใส่แล้วทำงานไม่สะดวก ต้องคอยระวังสร้อยข้อมืออยู่ตลอดเวลา แบบนี้ถือว่า